KA 101 - LÍNIES BÀSIQUES

CLICA AQUÍ
!. Millorar els intercanvis i projectes internacionals. 2. Introduir l'ús d'Etwinning. 3. Motivar el professorat, amb el coneixement de noves estratègies educatives relacionades amb la metodologia CLIL, la inclusió i les noves tecnologies. 4. Donar l'oportunitat als professors de treballar connectats en un entorn europeu. 5. Trobar socis per a futurs projectes Erasmus. 6. Donar més oportunitats als nostres alumnes de fer intercanvis internacionals dins el marc dels projectes Erasmus.